Hírek

2018-12-15

Kedves Kollégáink!

Mindenkinek szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog újesztendőt kívánunk!


2018-11-29

Búcsúzunk Vigassy Józsefné, Klárikától!

Búcsúzunk Vigassy Józsefné,                                                   

született Dezsényi Klárától (1940-2018)   kisgyermeknevelő, klinikai

 

szakpszichológus            

                                    

 Az önvallomását ezekkel a szavakkal indította és ezzel zárta:

„Az életút sokrétű, sokirányú, nagyon szép, de küzdelmes, felelősséggel, szép emlékekkel, tartalmas szakmai és emberi kapcsolatokkal.”

 

Klárika, Budapesten, született 1940.02.28-án.1958-ban érettségizett a debreceni Római Katolikus Svetits Általános Leánygimnáziumban „jeles” eredménnyel.

 

Pályáját a csopaki-, majd a budapesti Rege utcai Csecsemőotthonban kezdte 1959-ben, mint képesítés nélküli gondozónő. 1962-ben szerezte meg a csecsemő- és gyermekgondozónői szakképesítést. Dolgozott gondozónőként a Budapest XI. kerületi Erőmű utcai módszertani bölcsődében, ahol rendszeresen részt vett a továbbképzési, módszertani feladatok ellátásában, a megfigyelésekben, lélektani előadásokat tartott, óvodai jellemzéseket készített.

 

Munka mellett végezte az ELTE pszichológia szakát, és szerzett klinikai szakpszichológus diplomát 1970-ben.

A Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában a gondozónő jelölteknek általános- és fejlődéslélektant, neveléstant tanított. Az Egészségügyi Vezetőképzőben tartott előadásokat. 1971-ben hivatalosan tanulmányozhatta a környező országok intézményes gondozási, nevelési koncepcióit a Bulgáriában megrendezett Kisgyermek-nevelési Kongresszuson az Egészségügy Minisztérium kiküldetésében. Magánemberként az NSZK-ban és Franciaországban találkozott a korosztály ellátási formáival, San Franciscóban látogathatott gyermekintézményeket.

1971-ben férjhez ment, és hamarosan két fiát is nevelte.

 

1976-tól az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézetében pszichológus főmunkatársként dolgozott: a másodfokú szakasszisztens képzés keretében szakma-specifikus alkalmazott lélektani ismereteket tanított. Az országos szintű oktatás-felügyelet mellett tananyag, tanterv, jegyzet készítése, kutató-elemző munka (pályaorientáció, pályatükrök készítése, figyelem-reakcióidőmérő vizsgálatok (P-R méterrel) képezték feladatait.

 

Pszichológusként 1983-tól a Budapest XI. kerületi Tétényi úti Módszertani Bölcsődében dolgozott. Munkájában arra törekedett, hogy a kisgyermekek számára minél jobb feltételeket nyújtsanak a bölcsődék, a gyerekek érzelmi biztonságban, aktívan tölthessék napjaikat. Segítette a bölcsődékben és csecsemőotthonokban dolgozó gondozónőket, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon tudják ellátni. A csoportban viselkedésével nehézséget okozó kisgyermek helyzetének rendezésében, a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésében együttműködött a gondozónőkkel. Részt vett a kerületi bölcsődék ellenőrzésében, a sajátos nevelési igényű kisgyermekek szűrésében, a kötelező továbbképzések, házi továbbképzések szervezésében, vezetésében, új dolgozók betanításában.

A BOMI munkatársaival együttműködött új gondozási-nevelési módszerek kidolgozásában, kipróbálásában, elterjesztésében, a szakma fejlesztése, magasabb szintre való emelése érdekében.

Részt vett az ETI szakgondozónői képzésében. Alkalmazott lélektant, vezetéslélektant tanított a hallgatóknak, a bölcsődevezetés felelősségteljes munkájára készítette fel őket.

A szakképzés korszerűsítésében, az érettségire épülő 4+2, 4+3 éves csecsemő- és kisgyermekgondozó képzés kidolgozásában is közreműködött, a BOMI és az Egészségügyi Szakközépiskolák munkatársaival közösen. Tagja volt az 1990-ben megalakult Bölcsődei Szakmai Kollégiumnak.

 

1991-től nyugdíjazásáig a Népjóléti Minisztérium Család-gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályán dolgozott főtanácsosi rangban, osztályvezető helyettesi beosztásban. Tevékenysége az ágazati szakmaképviseletet, szakmai irányítást, felügyelet biztosítást, új ellátási formák (CSANA) kidolgozását, modellezését, korosztályi kutatások előkészítését, szervezését jelentette, az aktuális gyermekvédelmi feladatok ellátása mellett.

A Főosztályhoz tartozó országos intézetekkel (BOMI, CSOMI) a kapcsolattartás, a területi team ellenőrzéseken való részvétel és írásos jelentés készítés is része volt feladatainak. A kisgyermek-szakos képzésformák, kísérleti tematikák, követelményszintek kidolgozása, lektorálása az Oktatási Főosztállyal közös tevékenysége volt.

 

Az ETI felkérésre az oktatói tevékenysége kiterjedt a BOMI, a Budapesti Egyesített Bölcsődék, a Bölcsődei Igazgatóságok (Szolnok 1996-98, Szeged 1995-98, Veszprém és Pécs) által szervezett II. fokú képzésekre. Az ETI-ben folyó szakgondozónői képzésben 2005-ig vett részt. A CSANA kísérletben résztvevők felkészítésében is szerepet vállalt.

Több, a kisgyermek-nevelés témakörben tartott megbeszélésen, oktatói értekezleten, konferencián vett részt előadóként, elnökként (Bulgária, Budapest, Pécs, Szolnok).

 

1996-ban ment nyugdíjba, de a munkát nem hagyta abba, az ETI-s feladatok mellett Zsámbékon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán az óvónőképzésben is tanított, és számos szakmai összejövetelen, ünnepségen szívesen vett részt még évekig.

 

Hosszantartó súlyos betegsége legyőzte, életének 79. évében elhunyt Budapesten, 2018.11.13-án, este.

Szakmai tagságai

            - Magyar Pszichológiai Társaság

            - Pedagógiai Társaság Kisgyermek-nevelési Szakosztály

            - Bölcsődei Szakmai Kollégium (1991-ig aktív tag, utána minisztériumi

             tisztviselőként, mint meghívott).

 

 

Főbb publikációi

- Alkalmazott lélektan: Vezetési ismeretek - Jegyzet a BÖS képzés számára

- Bölcsődei Szakmai Kollégium 1/1991.(I.29) sz. Irányelve a speciális gondoskodást igénylő

  (fogyatékos) gyermekek bölcsődei ellátásához. Szerzőtársként, Bp. 1991.

- A Családi Napközi kritérium rendszere In: Család, gyermek, ifjúság c. folyóirat, 1994.

- A gyermekpszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról (Támogatási feladatok és

  lehetőségek) In: A gyermekbántalmazás Magyarországon c. tanulmánykötet Szerk.:

  1. Barkó Éva, Budapest, 1995.

- A Családi Napközi működéséhez szükséges tárgyi feltételek  In: A CSANA munkacsoport

   kiadvány sorozata. Szerk.: dr. Mátay Katalin

- A 0-3 éves korú gyermek jellemzői (jegyzet óvónő hallgatóknak, a Zsámbék, Apor Vilmos

   Főiskola adjunktusaként, 1991-97.)

- „Az agresszió kezelése” című tanári kézikönyvben „Az agresszió jelenségköre” című. I. rész

    a Szociális és Családügyi Minisztérium felkérésére, 2001.

 

Kitüntetései

- „Kiváló szakmai munkáért” /1983.

- „Magyar Bölcsődékért” Akócsi Ágnes díj / 2011.

 

Közel 40 éven keresztül tevékenykedett a napközbeni kisgyermekellátás különböző szintjein. Tudása legjavát adta és a területen ma dolgozó szakembereket ő is segítette, tanította, hogy munkájukat a családok és a kisgyermekek érdekében magas színvonalon végezhessék.

Jó munkatársi, baráti kapcsolat fűzte a BOMI, a CSOMI, az ETI, a Tétényi úti Módszertani Bölcsőde, a fővárosban, és szerte az országban működő számos bölcsőde szakmai munkatársaihoz. Lelkiismeretes munkája, felkészültsége, kiegyensúlyozott személyisége, kedvessége valamennyiünket segített, támogatott.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a napközbeni kisgyermekellátás területén. Szakmai munkája, elkötelezettsége, követendő példa számunkra.                                       

BÚCSÚZUNK TŐLED KLÁRIKA!

Tanítványaid, Munkatársaid, Pályatársaid, a Szülők és a Gyermekek!!!!!

Emléked megőrizzük! Nyugodj békében!

                                                             A Családja egyetértésével összeállította: Vokony Éva

 

A búcsú szentmise, és az azt követő temetés 2018.12.15-én, 15 órakor a zugligeti Szent Család plébániatemplomban (1125 Bp. Szarvas Gábor u. 52.) lesz megtartva. A szakma részéről búcsúztatja barátja, pályatársa, volt fővárosi bölcsődei szakfelügyelő Czeglédi Ákosné – Kati.

Megközelíthető: 22-es és 22A busszal a Moszkva térről vagy a 291-es busszal a Nyugati pályaudvartól, a Kuruclesi úti megállóig.                                                       

 

 


2018-10-03

Családok Éve programsorozatunk 14. állomása Szeged volt!


2018-09-15

Szeretettel várunk minden kolléganőt, kisgyermekes családot az új Ringató-könyvek bemutatójára! A rendezvény ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrálni kell itt: kolibri@kolibrikiado.hu. A regisztrálók között 6 db új Ringató-kiadványt sorsolunk ki. Gyertek, játsszunk, énekeljünk együtt!


2018-09-10

 

Tájékoztató nap vezetőknek a dajkaképzésről!

(A programon bemutatott ppt az esemény-konferencia fül alatt található)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete