Hírek

2017-11-24

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt 2. hírlevele

Egyik célkitűzése, hogy tájékoztatást nyújtson a kisgyermekeket nevelő családoknak a 2017. január 1-jétől átala-kult bölcsődei ellátás rendszeréről. A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. országos rendezvénysorozatot bonyolított le „Gyereknek áll a világ!” címen a Hajdú-PR-KO Kft. szervezésében. A 30 családi nap nagy sikerrel valósult meg a 2016. augusztus 15. és 2016. október 15. közötti, illetve 2017. május 01. és 2017. szeptember 09. közötti időszakban. Bővebben


2017-11-22

Pikler International Symposium - Budapest, 2018. április 4-7.

A Nemzetközi Pikler Társaság által először szervezett nemzetközi konferencia vezérfonala a megfigyelés: egyrészt a 0-3 éves korú kisgyermekekkel való gyakorlati munkában, másrészt a csecsemő- és kisgyermekneveléssel foglalkozó szakemberek képzésében (és továbbképzésében).
A "pikleri" megfigyelést tulajdonképpen a csecsemők és a kisgyermekek felé való nyitott hozzáállásban kifejeződő általános gondoskodásnak lehet tekinteni, amely megnyilvánul a rájuk való odafigyelésben, és annak figyelembevételében, hogy éppen mit szeretnének kifejezni, megmutatni. Az a hozzáállás, amely a megfigyelésből indul ki, gyökeresen megváltoztatja a szakember szerepét és a kisgyermekkel való kapcsolatát.
A konferencia multidiszciplináris találkozásra nyújt alkalmat a kisgyermekek fejlődéséhez kapcsolódó szakmai gyakorlatok, a napi ellátás és a legújabb tudományos kutatások területein.
A találkozás interdiszciplináris elméleti előadások és többnyelvű műhelyek/munkacsoportok keretébe ágyazódik be, ahol helyet kapnak filmek, szakmai bemutatkozások, és a különböző országok gyakorlatai is megmutatkoznak.
A szimpózium távlati célja, hogy a találkozó által felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyag révén hozzájáruljon a kora gyermekkori gondozás és szakmai munka színvonalának emeléséhez, a szakemberek továbbképzéséhez annak érdekében, hogy a kisgyermekek még inkább jó közérzetben és optimális fejlődhessenek. Bővebben


2017-11-16

Babamama és Kid Expo- meghívó - november 17-19. 

Az ősz legnagyobb családi rendezvénye, a november 17-19. között, a Budapesten megrendezésre kerülő BabaMama Expó és KidExpó, melynek fővédnöke idén is az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).  A rendezvényre kilátogató szülők a legfelkészültebb szakértőktől hallhatnak előadásokat és kérhetnek személyre szabott tanácsokat a kisgyermekkor legfontosabb témáiban: védőnők, gyerekorvosok, dietetikus, logopédus, nevelési tanácsadó és gyógytornász is lesz a helyszínen. Bővebben


2017-11-14

Akkreditált tanfolyam - A bábajáték, mint a nevelés egyik leghatékonyabb eszköze a személyes gondoskodást végzők tevékenységében.

A képzés célja: A résztvevőkkel a bábjáték sokrétű lehetőségének megismertetése A nevelés területein, kreativitásuk erősítése. Alapvető feladatunk, hogy a résztvevők csak „Tiszta forrásból” népi hagyományaink, jeles költőink, íróink művei alapján ismerjék meg, hogyan lehet életre kelteni az általunk megismert sokféle bábot és a napi életben alkalmazni. Bővebben

Budapest, 2017. november 20 - december 11-ig. Jelentkezési lap letöltése.

 


2017-11-02

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Az előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ez évben és a 2018. évben hatályba lépő módosításaihoz kapcsolódó, miniszteri rendeleti szintű végrehajtási jogszabályok módosítását, illetve a szakápolási központ kialakításához szükséges új végrehajtási szabályokat tartalmazza. Emellett a Biztos Kezdet Gyerekház igénybevételét és szakmai tartalmát pontosítja, illetve az óvodai és iskolai szociális segítés szolgáltatás szakmai szabályrendszerét is meghatározza. Bővebben


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete