Hírek

2020-03-09

Új jogszabálymódosítás! 2020.03.09-től módosul a 15/1998(IV.30)NM rendelet, mely változásait a megjelent 6/2020. (III.6.)EMMI rendelete tartalmazza.
Ebben került szabályozásra, hogy a jubileumi jutalmak összegébe beszámításra kerüljön a bölcsődei pótlék.
Bölcsődeorvost nem lesz kötelező biztosítani, a fenntartó döntési jogkörébe tartozik. Ezzel az intézkedéssel a kisebb településeken működő mini bölcsődéknek vagy egycsoportos bölcsődéknek kívántak elsősorban segíteni, mivel nem vagy nehezen megoldható ott a bölcsődeorvos alkalmazása. A szándék nem arra irányul, hogy a már meglévő, jól működő bölcsődeorvosok alkalmazása megszűnjön.
A Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja a továbbiakban hivatkozásként szerepel, a teljes Alapprogram kikerül a jogszabályból és a Magyar Bölcsődék Egyesülete honlapján, valamint az EMMI honlapján lesz elérhető.
A képesítési feltételek is módosulnak, a diplomás végzettségek kibővülnek a szakoktató BA végzettséggel, kizárólag szakirányú szakképesítéssel együtt elfogadható a bölcsődében.
Az alábbi linken elérhető a módosító rendelet a Magyar Közlöny 2020.évi 36. számában.
https://magyarkozlony.hu/…/3869c4fdb01bd555c982…/megtekintes

A Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja 2017. év óta elérhető honlapunkon az "oktatási lehetőségek" menüpont - szakirodalom- módszertani levelek fülben!!!


2020-03-05

A Ringató Alapítvány üzenetét osztjuk meg Munkatársainkkal és minden Érdeklődővel!
A családok átmeneti otthonaiban krízis helyzetben élő szülőket, gyerekeket szeretnénk segíteni.

Az alapítvány alindított egy adománygyűjtő kampányt, amellyel megpróbálja elérni, hogy a Ringató foglalkozások eljuthassanak a nehéz élethelyzetbe került anyukákhoz, gyerekekhez is.
Erre a célra minimum 650 000 Ft-ot szeretnének összegyűjteni. A kampányról ide kattintva lehet tájékozódni:

https://adjukossze.hu/kampany/segitsunk-egyutt-a-zene-erejevel-a-krizishelyzetben-eloknek-1876


2020-02-20

Márciusi Bölcsődei Dajka tanfolyamok!

A Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében 2020. évben márciusban indulnak el az első bölcsődei dajka tanfolyamok.

Bölcsődei dajkatanfolyamok időpontja:     2020. március 16.- március 26.

Helyszínei:

1/MBE/BD/2020           Budapest   1118 Bp.,Törökugrató u. 11.

2/MBE/BD/2020           7623 Pécs, Budai Nagy Antal utca 3.

3/MBE/BD/2020           9026 Győr, Báthori út 2.

4/MBE/BD/2020           6500 Baja, Szent Antal utca 135.

5/MBE/BD/2020           4024 Debrecen, Varga utca 23.

6/MBE/BD/2020           8000 Székesfehérvár Budai út 56/a

7/MBE/BD/2020           2660 Balassagyarmat, Áchim András út 20.

 

Jelentkezés:   mbedajka@gmail.com,  határidő 2020. március 9-ig

Jelentkezési lap mellékletből letölthető!

Jelentkezési lap letöltés

 


2020-02-20

Új Bölcsődei dajka tanfolyamok indulnak 2020. márciusától!

                                           

 

A képzési program

Bölcsődei dajka tanfolyam

 

A képzés jellege: 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendeletben szabályozott hatósági képzés

A bölcsődei dajka tanfolyam szervezésében a Magyar Bölcsődék Egyesülete Módszertani Szervezetként működik közre.

A képzés célja képessé tenni Önt, hogy gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson a bölcsődés gyermek fejlődésére. Tisztelje a gyermeket, a szülőt; kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemző. Ismerje el a kisgyermeknevelő kompetenciáit és működjön együtt annak érvényesítésében. A tudomására jutott pedagógiai, működési és szervezési információkat kezelje titokként. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan irányítsa a kisgyermeknevelőhöz.

A bölcsődei dajka tanfolyam felkészíti a résztvevőket a bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő segítőtársaként:

 • a munkához szükséges higiénés feltételek biztosítására,
 • a gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges eszközök előkészítésében, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésére,
 • a kisgyermeknevelő iránymutatásával szükség szerint gondozásra a gyermekek felügyeletében, mini bölcsődében gondozásában.

 

A képzés kidolgozóinak törekvése, hogy a bölcsődés gyermekek nevelésében részt vevő segítő munkatársaknak az alapelvekkel összhangban történő egységes szemléletű felkészítése nagymértékben hozzájáruljon a családokat partnernek tekintő, családbarát bölcsődék működtetéséhez.

A képzés formája: csoportos képzés

A megengedett hiányzás: 10% az elméleti képzésről, 0% a gyakorlati képzésről

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

 

 • legalább alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 • aktív munkaviszony vagy előszerződés a munkaviszony létesítésére

 

A képzés óraszáma: 100 óra (75 óra elmélet, 25 óra szakmai gyakorlat) Az elméleti felkészítés a tanórákon történik. A tanórák 45 perces időtartamban értendők.

A külső egyéni szakmai gyakorlat óraszáma: 25 tanóra, melyet a 4. képzési napot követően a szóbeli vizsgát megelőző 5. munkanapig kell elvégezni. A gyakorlati helyszín kizárólag bölcsőde lehet, a szakmai gyakorlat szervezése egyéni.

Tematika:

 • Modul: A bölcsődei neveléshez, gondozáshoz járuló segítő feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében
 • Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében

 

 

Óraszámok:

 • Kommunikációs ismeretek és gyakorlat /18 óra
 • Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem / 8 óra
 • Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek / 16 óra
 • Elsősegélynyújtás és betegápolás alapismeretek /8 óra
 • Gondozási ismeretek / 25 óra

A képzés részletes tananyagtartalma a honlapon letölthető Dajka tanulói jegyzetben.

Az értékelés rendszere:

A modulok teljesítéséről vizsgabizottság előtt, írásban, szóban és gyakorlatban történik számonkérés.

A minősítés:

 • „megfelelt” vagy
 • „nem felelt meg” lehet.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

Képzés+ vizsgadíj költsége: 60.000 Ft

 

Képzés tervezett időpontjai és helyszínei: A képzés heti 2x4 nap

 (Hetente hétfőtől-csütörtökig 9:00 – 16:45 óráig tart.)

 

2020. március 16 - 26

2020. július 27- augusztus 06

2020. november 02-12

Budapest

Budapest

Budapest

Pécs

Kaposvár

Pécs

Győr

Szombathely

Zalaegerszeg

Baja

Szeged

 Békéscsaba

Debrecen

Nyíregyháza

Szolnok

Székesfehérvár

Veszprém

Tatatbánya

Balassagyarmat

Eger

Miskolc

 

A tervezett tanfolyamok száma, helyszíne igény szerint változhat!

 

Jelentkezés módjáról és a pontos helyszínekről: A Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapján a képzési időpontok előtt 30 nappal adunk tájékoztatást.

 


2020-01-28

Diplomás képzésre Felvételizőknek! 

2020. február 15. a felsőoktatásban a diplomás csecsemő és kisgyermeknevelő BA képzésre a jelentkezési határidő. 

A felvételihez bemeneti feltétel egy tantárgyból az emelét szintű érettségi, de nem mindenkinek kell emelt szintű érettségit tennie!

A felvételit SZAKMAI VIZSGÁVAL IS LEHET TELJESÍTENI!, az emelt szintű érettségi helyett, azoknak, akik a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szereztek magyar érettségi bizonyítványt, és legalább 45%-os eredményű szakmai vizsgát tesznek az adott tantárgyból.

Részleteket és bővebben az alábbi linken és jogszabályban tájékozódhatnak az Érdeklődők:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/22_alap_osztatlan/224_szakmai_vizsga

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020K/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/214_szakmai_vizsga

A jogszabályi hivatkozás:  a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14-24. §.

Sikeres felvételit kívánunk!


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete