Elérhetőségek

Magyar Bölcsődék Egyesülete

Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.   
Elnök: Hegedűsné Végvári Katalin
Elnök e-mail címe:
elnok.mbemodszertan@gmail.com
Elnök telefonszáma: +36202329205
MBE Iroda: +3617938485
Klausz Csilla, Szalai Anna: +36204052606
Iroda e-mail: mbemodszertana@gmail.com
Adószám: 18827453-1-43    
Nyilvántartási szám: 01-02-6164Elismeréseink / Díjaink

Örökös Tiszteletbeli Elnök

Akócsi díj

Forrai Katalin díj

Magyar Bölcsődék Egyesülete „Díszoklevél” adományozása

 
Örökös Tiszteletbeli Elnök

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Dr. Koncz József részére, 2007-ben az V. Országos Bölcsődei Kongresszuson Örökös Tiszteletbeli Elnöki címet adományozott.

Dr. Koncz József a magyar bölcsődei ellátás meghatározó személyisége. Hitvallása, szakmai elkötelezettsége középpontjában mindig a kisgyermek állt. Meggyőződése, hogy a bölcsődei ellátás társadalmi, jogi, gazdasági és szakmai presztízséért elsősorban a benne dolgozóknak kell tenniük, ezért élére állt és szervezte, irányította a szakmai érdekvédelem szervezetének megszületését, tevékenységét. 1996-tól 2005-ig a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökeként is a bölcsőde ügyét szolgálta. Elnökségének ideje alatt a döntéshozók számára az Egyesület a napközbeni kisgyermek ellátás szakmai érdekképviseletének meghatározó szervezete lett. A bölcsődei ellátás mai formájának, gyakorlatának kialakítása, a szakmai kompetencia gyermek és családközpontú megalkotása, a szakma társadalmi megbecsülése több évtizedes munkájának eredménye. A bölcsődei területen dolgozók tiszteletének, megbecsülésének megnyilvánulásaként kapta az Örökös Tiszteletbeli Elnöki címet.

Előterjesztés a Magyar Bölcsődék Egyesülete Közgyűlésének "Örökös Tiszteletbeli Elnök" funkció létrehozásáról.

 
Akócsi díj

Akócsi Ágnes 1926-1973

Akócsi Ágnes 1926. január 26-án született Szegeden. A Szegedi Állami Leánygimnáziumba járt, majd a Budapesti Állami Óvónőképzőben képesítővizsgát tett. Pályáját óvónőként kezdte.

1946-ban került a Népjóléti Minisztériumba ahol haláláig -1973.- különböző beosztásokban dolgozott. 1951-től gyermek-egészségügyi vonalon a kisdedóvásügyi osztályon, s így került kapcsolatba a bölcsődékkel, melynek elkötelezett híve lett. Munkájához szükségesnek tartotta, hogy diplomát szerezzen az ELTE Bölcsészettudományi Karán, de azt is, hogy csecsemő- és kisgyermek- gondozónői oklevele legyen. Az Országos Gyermek és Ifjúságvédelmi Tanács bölcsődei bizottságában társadalmi munkát végzett.

Akócsi Ágnes kiemelkedő és jelentős szerepet játszott a bölcsődék fejlődésében. Munkájában a bölcsődék mennyiségi fejlesztési tervezésének és megvalósításának képviselete igen nagy feladatot jelentett. A hatvanas években ugrásszerű fejlődést eredményezett hozzáértő munkája a komplex bölcsődei koncepció kidolgozása, mely a bölcsődék építésével, berendezésével, felszerelésével, a személyi és tárgyi feltételek kidolgozásával és megvalósításával függött össze. Az ő nevéhez fűződik a mai bölcsődék alapdokumentumainak, a szervezeti és működési szabályok, a szakmai munka feltételrendszerének a kidolgozása is. Eredményes intézkedéseket kezdeményezett a képzés és a továbbképzés területén. Fáradhatatlanul és céltudatosan harcolt a bölcsődék ügyéért. Tevékenysége alapján méltán nevezhetjük az újkori bölcsődék megalapítójának. Tisztelettel őrizzük emlékét.

Akócsi Ágnes díj adományozható:

Az Akócsi Ágnes díj a Magyar Bölcsődék Egyesülete által - 1997-ben - alapított életmű díj. Azok a bölcsődei területen dolgozó szakemberek kaphatnak Akócsi Ágnes Díjat, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak, munkájuk eredménye az országos bölcsődei hálózat szakmai fejlődésére is kihat. A díj átadására évente kerül sor ünnepélyes keretek között, Akócsi Ágnes január 26-i születésnapja körüli napokban. Minden évben 4 fő részére adományozható díj.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter 2010-ben április 21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánította, egyben intézkedett, hogy a bölcsődei dolgozók szakmai elismerései ezen a napon kerüljenek átadásra. Mi sem természetesebb, hogy Akócsi Ágnesre mi is emlékezni fogunk ezen a napon, és a díjat a továbbiakban a Bölcsődék Napján ítéljük oda és adjuk át.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Küldöttgyűlésének határozata Akócsi Ágnes díj alapításáról és adományozásának rendjéről.

Akócsi Ágnes díjat kaptak

2020 – 2021: Lajtai Zsolt Jánosné, Béres Zoltánné, Tóth Sándorné, Kocsis  Zsuzsanna, Janovics 

2018: Bereginé Almási Erzsébet - Göncziné Sárvári Gabriella - Kéri Zoltánné -  Németh Mária
2017: Imhoffné Takács Ágota, Koncz Imréné, Koszta Györgyné, Lőrinczné Katona Éva
2016: Csapó Katalin, Nagy Éva, Novák Katalin, Schmidka Istvánné, Vargáné Zsiborács Márta                                                                                                                                                                                                2015: Csepeliné Faragó – Tóth Gabriella ,Kocsis Ildikó, Szurominé Balogh Mónika, Zahari Imréné

2014: Dr. Torma Lászlóné, Péntek Ágnes, Takács Annamária, Ungi Ferencné
2013: Kardos Józsefné, Simon Sándorné, Laszlóczki Józsefné, Szele Barnéné
2012: Husztiné Pozsonyi Ibolya, Kecskeméti Péterné, Sebestyén Bianka, Petus Márta
2011: Vigassy Józsefné, Rakó Istvánné, Majzik Mária, Kovácsné Bárány Ildikó
2010: Csernitzky Zsuzsanna, Dr. Dávid Mária, Gergácz Gyuláné, dr. Komlósí Ákos
2009: Barbainé Bérci Klára, Bogár Éva, Lihótzkyné Láng Ildikó, Temesvári Róbertné
2008: Czömpöl Tiborné, Györgyné Oszvald Mária, Gyuriczáné Botka Emőke, Hóbor Gyuláné
2007: Franka Lászlóné, Kaltenecker Andrásné, Kiss Ferencné, Motilné Faggy Ágnes
2006: Dr. Mátay Katalin, Sebestyén Józsefné, Dr. Kurta Gáborné, Balogh Tiborné
2005: Dr. Koncz József, Rónainé Falusi Mária, Hídvéginé Tóth Erzsébet, Kissné Fazekas Ibolya, Zsuppán Lászlóné
2004: Pongráczné Kelemen Gabriella, Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes, Sövegjártó Andrásné Palkovics Józsefné
2003: Acsainé Végvári Katalin,Dr. Csomor Piroska, Rózsa Judit, Dr. Szegedi Judit
2002: Bimbó Zoltánné, Pusztainé Berényi Katalin, Scheer Ferencné, Vokony Éva
2001: Domonkos Tivadarné, Dr. Németh Gézáné, Fehér Károlyné, Kovács Pálné, Kabainé Dr. Huszka Antónia
2000: Béki Gabriella, Pósfai Ferencné, Balogh Lászlóné, Babák Jánosné, Mészáros Mihályné, Korintus Mihályné dr., Keresztúri Ferencné
1999: Mészáros Tiborné, Dr. Mejkli Aranka, Szekeres Ferencné, Toldi Zoltánné
1998: Dr. Kardos Andor, Dr. Gálfi Ilona, Molnár Jánosné, Szőczi Lajosné és Pokorny Zoltánné megosztott
1997: Czeglédy Ákosné, Forrai Katalin, Kisné Kasza Irén, Stróbl Mária
1996: Dr. Polónyi Erzsébet, Zámbó Lajosné, Dr. Bontovics Erzsébet, Dr. Szabó Gyula, Mester Jánosné
 
Forrai Katalin díj

Forrai Katalin 1926-2004

Forrai Katalin, a nemzetközi zenepedagógia kiváló személyisége, aki egy életen át Kodály Zoltán személyes tanítása alapján sok ezer magyar és külföldi gyermeket, óvónőt, bölcsődei szakembert, főiskolai tanárt tanított az óvodai zenei nevelés megismerésére, szeretetére.
Kodály tanácsára - a Magyar Népzene Tárából - összeállította a bölcsődések, óvodások zenei anyagát, amely páratlan értékű világviszonylatban is, hiszen kevés nemzet tudja azt mondani, hogy a kicsiknek való, csak tiszta forrásból eredő zenei gyöngyszemekkel tudja felnevelni a jövő nemzedékét.
Ezt tanulják itthon és több helyen a világban a kisgyermekek, a főiskolai hallgatók, és ezt veszik újra és újra kezükbe a kisgyermeknevelők, óvónők, tanárok népes tábora. A nemzetközi kapcsolatai szerteágaztak Amerikától, Ausztrálián át, Japántól Európa szerte. Valamennyi országban oktatott, bemutatókat és előadásokat tartott az iskoláskor előtti zenei nevelésről.
Az Ének a bölcsődében c. könyve, - az óvodás énekkönyvhöz hasonlóan,- szülőknek és nevelőknek szól. A benne található játékok és jó tanácsok hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyerekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozzunk, s hogy a sok szép élmény hatására a kicsinyek zeneileg érdeklődő, kiegyensúlyozott, derűs emberekké váljanak.

Forrai Katalin díj adományozható:

A) Azon bölcsődei szakemberek, bölcsődei intézmények, bölcsődében működő közösségek (pl. énekkar, zenekar, egyéb zenei tevékenységet folytató csoport) számára, akik Forrai Katalin zenepedagógus szellemiségének megfelelően, több éven át kimagasló tevékenységet fejtettek ki – országos vagy helyi szinten –, és tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak a bölcsődés gyermekek zenei fejlődéséhez, illetve a bölcsődében dolgozó szakemberek zenei képzettségéhez;
B) Azoknak a bölcsődei területen tevékenykedő egyéb szakembereknek, akik kimagasló oktatói, nevelői tevékenységükkel segítették a gyermekek zenei nevelését, kisgyermeknevelők zenei képzettségét, tevékenységét.

A díj (3 db) mindig a kongresszus évében, adományozható, az átadásra a kongresszuson ünnepélyes keretek közt kerül sor.

Karantén pályázat - 2020 - 2021.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Karantén –pályázatot hirdetett az ország minden bölcsődéje számára, három kategóriában. Az elmúlt év járvány okozta kihívásai is rámutattak, hogy a családok támogatásában mekkora szükség van a kisgyermeknevelők kreativitására, nagyfokú rugalmasságára.

A pályázatra nagyszámú pályamunka érkezett! Az Egyesület öttagú szakmai bizottsága egységes szempontrendszer alapján választotta ki a nyertes pályamunkákat. Az Elnökség a kiírásban meghirdetett díjazást a sok kiváló színvonalú pályázatok miatt, saját hatáskörében megváltoztatta és 10 nyertest választott ki, akik egységesen nettó 100.000 Ft díjazásban részesültek.

Karantén pályázat nyertesei:

Földiné Szegő Nóra
Fülöp Boglárka
Koppiné Horváth Zsuzsanna
Kothenczné Hegedűs Hajnalka
Leibingerné Németh Elvira
Mártonné Székács Tímea
Molnár Veronika
Sinkoviczné Sáfár Katalin
Varga-Deák Dóra
Zséderné Kiss Éva

Határozat és szabályzat Forrai Katalin Díj alapításáról és adományozásáról.

Forrai Katalin díjat kaptak 2007. november, V. Országos Bölcsődei Kongresszuson:

 • Dr. Gállné  Gróh Ilona
 • Kisné Fazekas Ibolya
 • Nyitnikék Kamarakórus XVIII. kerület
 • Gyöngy Kinga
 • Szántó Zoltánné  Berettyóújfalu
 • Óbudai Egyesített Bölcsődék

 Forrai Katalin Díjat kaptak 2019. júniusban az I. Bölcsődei Országos Kórustalálkozón:

 • Baraksóné Sebestyén Katalin, karnagy Budapest - Újpest)
 • Simkó Imréné, karnagy (Szombathely)

Forrai Katalin Díjat kaptak 2022. júniusban a II. Bölcsődei Országos Kórustalálkozón:

 • Csiribiri Kórus - Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
 • Szűcs Anikó - Debrecen MJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

Magyar Bölcsődék Egyesülete „Díszoklevél” adományozása

Díszoklevél átadására a Kongresszus évében a kongresszuson kerül sor.
Keretszám: Maximum 40 fő

Adományozás feltételei:

 • kiemelkedő munka megbecsülése,
 • bölcsődékben dolgozók közül választható, tekintet nélkül munkakörükre és beosztásukra,
 • csak egyesületi tagok részesülhetnek, átadás a kongresszus helyszínén történik,
 • a díszoklevél adományozását kezdeményezheti a munkáltató, ill. a munkáltatói jogkörrel nem rendelkező bölcsődevezetők és a regionális bázisintézmények vezetői,
 • a javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre méltónak tartott személy nevét, munkahelyét, munkakörét, beosztását, valamint munkájának tartalmát,
 • a részvételi díj és az étkezések költségét az egyesület vállalja át.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Közgyűlésének határozata "Díszoklevél" alapításáról és adományozásának módjáról.

2016

Balogh Gyöngyi -  Budapest Viziorgona Bölcsőde
Finta Lászlóné – Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde
Gáspár Lászlóné – Zalaegerszeg Napsugár Bölcsőde
Grószné Hoós Katalin – Paks Bóbita Bölcsőde
Hoffmanné Muzsay Krisztina – Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Hohner Mária – Siófok Csicsergő Bölcsőde
Horváth Ferenc Józsefné – Budapest Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
Kiss Györgyi – Budapest Napsugár Bölcsőde Lajdiné
Bodó Sarolta – Bajai Egyesített Bölcsődék
Lakatosné Németh Teréz – Tatabányai Egyesített Bölcsődék
Liptai Istvánné – Budapest Mókus Bölcsőde
Machnitz Lajosné – Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Mádi Györgyné – Szolnok Kolozsvár utcai Bölcsőde
Milkóné Fogl Anna – Szombathely Bokréta Bölcsőde  
dr. Nagy Erzsébet – Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
Rácz Andrásné – Szeged Agyagos Utcai Bölcsőde
Sántháné Viszked Erzsébet – Szombathely Csicsergő Bölcsőde
Schin Attiláné - Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Szabó Lajosné – Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Szarka Győzőné – Siófok Csicsergő Bölcsőde
Váradiné Balogh Piroska – Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde

 

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Magyar Bölcsődék Egyesülete - Magyar